Adres:
Miejscowość
(Id GUS)
Piekielnik (0421977)
Nazwa ulicy
(Id GUS)
()
Numer 202
Kod pocztowy
Obręb
PUWG 1992 Y 555961, X 179239
GPS (WGS 84) L 19.77274, B 49.47802
Data zmiany 2013-06-25 16:01:53
IdIIP PL.ZIPIN.1127.EMUiA.cc5cee4c-6e8e-425f-870e-f8c0b3bf869b
Poprzedni numer
Źródło danych czarnydunajec.e-mapa.net