Niniejszy adres dotyczy usługi WMS będącej standardem OGC, aby z niej skorzystać należy podłączyć ją w oprogramowaniu-kliencie (np. QGIS, ArcGIS) lub w portalu mapowym.
Korzystanie z takiej usługi związane jest z trzema rodzajami zapytań: Poniżej zamieszczono linki do opisu poszczególnych zapytań: W przypadku pytań i wątpliwości co do usługi prosimy o kontakt z firmą Geo-System Sp. z o.o. (tel. 22-847-35-80).