iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki do pobrania w formie elektronicznej
Przykładowe mapy gmin
Nasze serwisy

Serwisy iMPA (>1850)
5680459 punktów i 176607 ulic

Serwis testowy   Oferta dla gminy

iMPA w Geoportal.gov.pl
2021-08-02   Nowe rozporządzenie EMUIA już obowiązuje

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie od 31 lipca 2021r. nowego rozporządzenia w sprawie EMUIA zmianie uległy już podstawy prawne w szablonach zawiadomień. Jednocześnie informujemy, że z punktu widzenia ewidencji prowadzonej w aplikacji iMPA zmiany wynikające z...

© 2010-2021 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.