iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki
Nasze serwisy

Serwisy iMPA (>1700)
4860461 punktów i 145849 ulic

Serwis testowy   Oferta dla gminy

iMPA w Geoportal.gov.pl
2016-12-07   Uruchomienie polskiej wersji usługi lokalizacyjnej what3words w serwisach e-mapa.net

Firma Geo-System Sp. z o.o. we współpracy z organizacją what3words jako pierwsza wdraża polską wersję językową usługi umożliwiającej wyszukiwanie i...