iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w Warszawie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwalającej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytkownikom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Książki do pobrania w formie elektronicznej
Przykładowe mapy gmin
Nasze serwisy
Dokumenty:

szablony dokumentów


Materiały graficzne:

MapaGminy_01.png

MapaGminy_01.png

MapaGminy_01_c.png

MapaGminy_01_c.png

MapaGminy_01_n.png

MapaGminy_01_n.png

MapaGminy_01_z.png

MapaGminy_01_z.png

MapaGminy_01_z2.png

MapaGminy_01_z2.png

MapaGminy_01_p.png

button_powiat1

button_powiat1

map_ico.png

map_ico_b.png

portal_mapowy.png

MiejskiPortalMapowy.png

gminny_portal_mapowy.png

gminny_portal_mapowy_02.png

miejski_portal_mapowy_02.png

miejski_portal_mapowy_03.png

gminny_portal_mapowy_03.png

gminny_portal_mapowy_04.png

powiatowy_portal_mapowy_01.png

powiatowy_portal_mapowy_02.png

powiatowy_portal_mapowy_03.png

wlodawa_btn.png

plany_na_mapie_01.png

plany_na_mapie_02.png

automapa_01.png

automapa_02.png

automapa_03.png

automapa_04.png

automapa_05.png

wgkk.png

geodezja.gif

podgik_logo.gif

sluzba_geo.jpg

portalmapowy.png

emapa_nowodworski.png

emapa_nowodworski2.png

© 2010-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.