iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w War­sza­wie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwa­la­jącej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytko­wni­kom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Nasze książki
Nasze serwisy

Lp.SeminariumDataMiejsceSzczegóły i rejestracja
1Warszawa2015-05-06 10:00Hotel Gromada Airport, Warszawa, ul. 17 Stycznia 32 (mapa)
Parking dla uczestników seminarium bezpłatny
Przeczytaj relację
2Wieliczka2015-03-11 10:00Hotel SORAY ul. Krakowska 14, 32-020 Wieliczka mapaPrzeczytaj relację
3Łysomice2015-02-09 10:00Hotel Pałac Romantyczny, ul. Toruńska 1,Turzno, 87-148 Łysomice mapaPrzeczytaj relację
4Syców2014-06-25 10:00Hotel Aroma Stone, ul. Szosa Kępińska 81, 56-500 Syców mapaPrzeczytaj relację
5Sandomierz2014-06-04 10:00Hotel Sarmata, ul. Zawichojska 2, 27-600 Sandomierz mapaPrzeczytaj relację
6Warszawa2014-05-15 10:00Hotel Gromada Airport, Warszawa, ul. 17 Stycznia 32 mapaPrzeczytaj relację
7Olsztyn2014-05-09 10:00Hotel HP Park, Olsztyn Al. Warszawska 119 mapaPrzeczytaj relację