iMPA to internetowy serwis do pro­wa­dzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.
Przydatność iMPA jest potwier­dzona przez wiele refe­ren­cji, wysta­wio­nych m.in. przez Urząd Statys­ty­czny w Warszawie.
Wszystkie bazy są podłączone do usługi pozwalającej na lokalizację miejsca na podstawie adresu. Daje to wszystkim użytkownikom prosty sposób korzystania z urzędowej infor­ma­cji adresowej.
Książki do pobrania w formie elektronicznej
Przykładowe mapy gmin
Nasze serwisy
Szanowni Państwo,

Oddajemy Państwu do ręki książkę pt. "Dobre praktyki wykorzystania danych przestrzennych w zarządzaniu gminą", przedstawiającą przykłady jak efektywnie prowadzić gminne rejestry związane z danymi przestrzennymi. Treść oparta jest na bardzo bogatych doświadczeniach autorów z 1600 wdrożeń systemu e-Gmina w polskich gminach. W książce znajdziecie Państwo podstawy prawne i opis najlepszych rozwiązań dotyczących prowadzenia:
  • numeracji adresowej (tzw. emuia) - str. 38
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - str. 44
  • rejestru mienia komunalnego - str. 58
  • ewidencji dróg i obiektów mostowych - str. 61
  • gminnej ewidencji zabytków - str. 64
  • wielu innych przydatnych rejestrów gminnych - str. 69
  • modeli danych, wytycznych w zakresie tworzenia mpzp, czy realizacji płatności elektronicznych - Dodatki A do E

W książce znajdziecie Państwo także - przedstawione w przystępny sposób - przydatne treści natury ogólnej dotyczące modeli danych przestrzennych, metadanych, tematów dyrektywy INSPIRE czy zasad funkcjonowania płatności internetowych, które w najbliższym czasie staną się podstawą wszelkich wpłat wymaganych w funkcjonowaniu jednostek samorządowych.

Książka w najbliższym czasie trafi (bezpłatnie) do każdej polskiej gminy i mamy nadzieję, że przyczyni się do upowszechnienia wiedzy z zakresu danych przestrzennych.
Pobierz bezpłatną publikację w formie e-booka
© 2010-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.